De Kern en ANBI

De Kern en Anbi

De Volle Evangelie Gemeente " De Kern" heeft een ANBI status.

Doelstelling

Het Kerkgenootschap Volle Evangelie Gemeente De Kern (hierna omschreven als de Gemeente) is een gemeenschap op de grondslag van Gods woord.
Haar doel is de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad.
Voor meer informatie klik hier.

Financiële Verantwoording

De voor het bereiken van de doelstelling van de Gemeente benodigde financiële middelen worden hoofdzakelijk verkregen uit vrijwillige periodieke bijdragen en giften.
Bekijk voor meer informatie onderstaande documenten.