Zondag

Zondag

Op zondagochtend komen we in De Kern samen van 10:00 tot ongeveer 11:45 uur. Bij binnenkomst word je welkom geheten door een gastheer of gastvrouw. Voorafgaand aan de dienst (vanaf 9:40 uur) wordt er gebeden in een aparte ruimte; iedereen is hier welkom. Het is een goede gelegenheid jezelf voor te bereiden op de dienst.

In het eerste deel van de dienst wordt er veel gezongen, onder begeleiding van onze eigen band. Ook nemen we elke zondag tijd voor de prediking van Gods Woord. Een toespraak waarin we aan de hand van de Bijbel onder andere meer leren over God, zijn principes en zijn beloften voor ons leven. Verder is er ruimte voor gebed en het delen van ervaringen met God.

Kinderen van 0 tot 12 jaar hebben tijdens de dienst hun eigen programma. Voor meer informatie zie “kids en tieners”. Elke eerste en derde zondag van de maand drinken we na afloop van de dienst gezellig koffie met elkaar.

De eerste zondag van de maand is bijzonder, we vieren dan met elkaar Avondmaal.