Wat wij geloven

Wat wij geloven

We zijn een Volle Evangelie Gemeente. Dat is een naam die een verlangen uitdrukt. We zoeken naar de volledige vervulling van wat God beloofd heeft. Het volledige Evangelie (blijde boodschap) die zijn zoon Jezus onderwees tijdens zijn leven op aarde.

Hieronder alvast een korte samenvatting van de pijlers van ons geloof.

Wij geloven…

in één God, onze Schepper en hemelse Vader. Hij is vol liefde, Hij houdt van mensen en verlangt naar contact met ons.

Wij geloven…

dat wij zijn geschapen om in verbinding met God te leven. Elk mens begint zijn bestaan zonder zonde, maar alleen uit zichzelf kan hij de zonde niet weerstaan. Zonde verbreekt de verbinding tussen God en mens.

Wij geloven…

in een geestelijke, onzichtbare wereld waar wij de invloed van ervaren. Het goede komt van God, het verkeerde van de duivel. God inspireert ons tot liefde en dienstbaarheid. De duivel inspireert ons tot zonde.

Wij geloven…

dat Jezus Christus de Zoon van God is. Jezus leefde op aarde in de meest intieme relatie met God. Hij liet in zijn daden Gods liefde voor mensen zien. Hij was zonder zonde, Hij deed in alles de wil van God. Uiteindelijk werd Hij daarom gedood aan het kruis, maar Hij stond op uit de dood! Jezus Christus overwon de duivel. Jezus leeft en biedt de mogelijkheid nu de verbinding tussen God en ons te herstellen. Alleen wij hoeven nog maar in actie te komen. We vragen Jezus Christus om hulp, keren ons af van de duivel en richten ons op God.

Wij geloven…

in de doop in water, helemaal kopje onder. Een daad naar het voorbeeld van Jezus waarmee we getuigenis geven van de verandering die God in ons leven heeft bewerkt.

Wij geloven…

dat God zo in relatie met ons wil zijn dat Hij zijn eigen Geest, de Heilige Geest, aan ons geeft. God inspireert ons door zijn Geest met zijn gedachten, met kracht en vreugde. Je mag bidden om de vervulling met de Heilige Geest.

Wij geloven…

dat door de Heilige Geest goede eigenschappen en bijzondere mogelijkheden in ons ontwikkeld worden, waardoor we steeds meer gaan lijken op Jezus.

Wij geloven…

dat Jezus werkt in en via een gemeenschap van gelovigen. Christenen zoeken elkaar op en vormen samen gemeenten. In een gemeente kun je geestelijk groeien, zorg dragen voor elkaar en je talenten ontwikkelen.

Wij geloven…

dat de Bijbel het boek van God is. De Bijbel is de basis van ons geloof.

Wij geloven…

dat liefde superbelangrijk is: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Wie Jezus volgt, zal zijn geloof vrijmoedig en in liefde met anderen willen delen.

Wij geloven…

dat Jezus door ons heen elk mens tot zijn volgeling wil maken.