House of Worship

House of Worship

Een aantal keren per jaar organiseren we een House of Worship-avond.Tijdens deze momenten van aanbidding willen we door middel van zang en muziek Gods nabijheid zoeken en zijn liefde en warmte ervaren. Je bent van harte uitgenodigd.

Op zondagavond 16 oktober zal er weer een House of Worship avond worden gehouden. Onder leiding van Jan-Paul Apon en begeleid door de eigen band wordt met zang, muziek en gebed invulling gegeven aan het thema “Goedheid van God”.

In een wereld waarin alles lijkt te veranderen is het verademend en bemoedigend te weten dat God onveranderd is. Zijn goedheid is onveranderd indrukwekkend en Zijn trouw onveranderd groot. In die lijn willen we met elkaar bouwen aan de basis van ons bestaan, waarvan Jezus, als ultieme uiting van de goedheid van God, het fundament is.
Je bent van harte welkom om mee te zingen, te bidden en te luisteren tijdens deze House of Worship avond. De avond begint om 20:00 uur en de deuren gaan om 19:30 uur open. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.
Volle Evangelie Gemeente De Kern is te vinden aan de Stadhouderslaan 29 te Ridderkerk.