Kerk?

Kerk?

Christenen komen op zondag samen, omdat op die dag Jezus uit de dood is opgestaan. De plaats van dit samenkomen wordt ook wel ‘kerk’ of ‘gemeente’ genoemd. God roept ons op om zo vaak mogelijk samen te komen met andere gelovigen, om:

  • zelf aangevuurd te worden om God en anderen meer lief te hebben.
  • uit te delen van wat God ons gegeven heeft aan onze mede gelovigen.

In de Bijbel laat God zien dat het zijn bedoeling is dat we niet alleen als individu geloven; Hij wil ook dat we deel hebben aan een gemeenschap van broers en zussen in het geloof. Dat is zeker niet makkelijk: samen geloven en leven betekent botsen, veranderen, verdragen en vergeven! Maar gelukkig ook: groeien, leren, je verwonderen, bemoedigd worden, een zegen zijn, genieten en God steeds meer herkennen in de ander én jezelf. De kerk is onmisbaar voor Gods plan met ons leven. Heilig word je niet in je eentje!